Algemene informatie turnen dames

"Samen turnen naar je top" is het basisprincipe van Turn4u. Samen zorgen we er voor dat al onze turners & turnsters turnen naar hun eigen top, met eigen dromen, doelen en trainingen.

  

Turn4U biedt momenteel trainingen aan voor de voorbereidingsgroep, de onderbouw, de middenbouw niveau's 1 t/m 6 en de bovenbouw 1e t/m 6e divisie. 

 

Groepsindeling:

De groepen zijn verdeeld in:

 • Talentontwikkeling; onderbouw talentontwikkeling + middenbouw niveau 1-2 (7 t/m 12 jaar)
 • Voorbereidingsgroep (t/m 9 jaar)
 • Onderbouw (t/m 9 jaar)
 • Middenbouw niveau 3-4-5-6 (10 t/m 12 jaar)
 • Bovenbouw 1e, 2e, 3e divisie (13+)
 • Bovenbouw 4e, 5e, 6e divisie (13+)

Meer informatie over de groepen van Turn4u is te vinden onder de verschillende kopjes in het navigatievenster rechts. Daar zijn ook alle trainers, assistenten, stagiaires en openstaande vacatures te vinden. 

 

Districts- en nationaal niveau

In Nederland wordt het damesturnen beoefend op zowel districtsniveau als nationaal niveau. De turnsters die op nationaal niveau (middenbouw niveau 1-2-3, bovenbouw 1e, 2e, 3e divisie) uitkomen op de wedstrijden turnen tegen turnsters uit andere districten. De turnsters die op districtsniveau (middenbouw niveau 4-5-6, bovenbouw 4e, 5e, 6e divisie) uitkomen op de wedstrijden turnen alleen tegen turnsters uit hetzelfde district.

Nederland is onderverdeeld in de volgende districten:

 • District Noord
 • District Oost
 • District Mid-West
 • District Zuid-Holland
 • District Zuid

De turnsters van Turn4u vallen onder district district Mid-West.

 

Zusterverenigingen:

Turn4U is de overkoepelende vereniging van drie Utrechtse turnverenigingen: Fraternitas, Longa en Sport Vereent. De drie verenigingen tellen in totaal circa 1.700 leden, waarvan de selecties in de Utrechtse turnzaal Nieuw Welgelegen trainen. Binnen de drie participerende verenigingen Fraternitas, Longa en Sport Vereent is ook een ruim aanbod aan breedtesportactiviteiten. Naast het medegebruik van de turnhal voor bepaalde trainingen of toernooien blijft het turnen ook ‘om de hoek’ voor alle Utrechters in de diverse gym- en sportzalen in de stad. 

 

Laatste geüpdatet op: 17-10-2023