VSK en vertrouwenscontactpersonen

Veilig Sportklimaat

Turn4u streeft naar een veilig sportklimaat (VSK) voor sporters, trainers, ouders en vrijwilligers. Dat doen wij samen en daar hebben wij elkaar bij nodig. Als club nemen we hierin verantwoordelijkheid. In de plannen die te vinden zijn op deze pagina lees je hoe wij dit doen en wat er van trainers, ouders en sporters wordt verwacht om Turn4u een prettige plek te laten zijn, waar iedereen met plezier zichzelf ontwikkelt. 

 

Bij Turn4U houden we ons aan een aantal gedragsregels. Hieronder staan ze in het kort beschreven:

  • Ik respecteer een ander zoals hij/ zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging. 
  • Ik behandel een ander zoals ik zelf behandeld zou willen worden (dit omvat alle regels als grensoverschrijdend gedrag, pesten, schade berokkenen, etc.)
  • Ik houd rekening met de grenzen die iemand anders aangeeft (hiermee vang je ook al de regel dat je niet ongewenst dichtbij moet komen).
  • Als iemand mij lastig valt dan vraag ik hem/ haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
  • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld zich zo nodig bij het bestuur.

 

We conformeren ons bovendien aan de pedagogische visie van de KNGU.

 

Voor vragen over bovenstaande kan je een van onze leden van Veilig Sportklimaat aanspreken in de zaal:

  • Gitte (moeder Marelie uit bovenbouw 1-2-3e divisie)
  • Mirjam (moeder Jazz uit bovenbouw 1-2-3e divisie)

 

Vertrouwenscontactpersonen en Centrum Veilige Sport Nederland

Zowel sporters, trainers, ouders als vrijwilligers kunnen melding maken van schending van de gedragscode. Er zijn 4 verschillende manieren om een melding te maken:

1. Melding indienen bij onze vertrouwenscontactpersonen Karen en Sophie (zie onderstaand voor contactgegevens). Zij zullen dan contact opnemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.

2. Melding indienen bij het bestuur van Turn4u. Zij zullen dan contact opnemen met Centrum Veilige Sport Nederland

3. Contact opnemen met de vertrouwenscontactpersonen van de KNGU. Dit kan anoniem. Op hun website vind je meer over deze procedure. 

4. Contact opnemen met Centrum Veilige Sport Nederland. Dit kan anoniem. Op hun website vind je meer over deze procedure. 

 

In deze infographic lees je de procedure voor het maken van een melding wanneer er sprake is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik.

 

Meer informatie over de gedragscode van Turn4u, onze regels over seksuele intimidatie of seksueel misbruik en over schending van onze gedragscode leest u in het bestand Turn4u gedragscode Veilig Sportklimaat

 

Contact met onze vertrouwenscontactpersonen:

De vertrouwenscontactpersonen van Turn4u zijn Karen Gantevoort-Bals (linkerfoto; turnster uit veteranen 4-5-6e divisie & jurylid) of Sophie Slippens (rechterfoto; moeder Jente uit voorbereidingsgroep). U kunt hen aanspreken in de turnhal of u kunt mailen naar vcp@turn4u.nl 

 

 

Laatst geüpdatet op: 05-12-2023