Nieuws

08 juli 2020

Vacatures voor Veilig Sportklimaat (VSK)

Wij zijn een sportvereniging waar plezier en veiligheid voorop staan. Daarnaast zijn wij een Talent opleiding centrum (TOC) van de KNGU. Een TOC moet aan strenge voorwaarden voldoen ter bevordering van een veilig sportklimaat. Naar aanleiding van een screening blijken wij op dit terrein al aan heel veel zaken te voldoen, maar kunnen wij nog een aantal punten verbeteren. Daarom stellen wij 2 vacatures open:


Vacatures voor Veilig Sportklimaat (VSK)

Onderstaande vacature is inmiddels vervuld

VACATURE 1: Coördinator Vellig Sportklimaat

Om een Veilig Sportklimaat te borgen in onze vereniging zijn wij op zoek naar een coördinator VSK. Iemand die zorgt dat VSK blijvend gedragen wordt binnen de vereniging; nu, en in de toekomst.

 

Het bestuur is momenteel bezig om zoveel mogelijk van de door de KNGU aangegeven adviezen af te ronden. Turn4u heeft komend jaar ook nog een samenwerkingsverband met de Hogeschool Utrecht waar ook expertise ingeroepen kan worden. De coördinator die we zoeken hoeft dus niet alles zelf uit te vinden.

De bezigheden waar je je op gaat richten zijn bijvoorbeeld:

 

  • Het organiseren van 2x per jaar een intervisie avond voor de coaches.
  • Het organiseren van een info avond voor leden en ouders van nieuwe leden hoe de organisatie van Turn4U in elkaar zit.
  • Het beheren en up-to-date houden van de VSK-pagina op de site.

 

De organisatie van de avonden zal zeker even wat tijd kosten. Het beheren van de VSK-pagina op de site zal niet of nauwelijks tijd vragen; hierbij kan worden sam,engewerkt met onze communicatie commissie.

 

In een sport als turnen is een VSK zeer belangrijk en daarom vragen wij ook iemand die zich hier intensief mee bezig wil houden.

Onderstaande vacature is inmiddels vervuld

 

Vacature 2: Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Wij zoeken een nieuwe vertrouwenscontactpersoon (VCP). Op dit moment hebben wij iemand die deze rol vervult, Jolanda van der Linden. Zij is echter ook actief met het begeleiden, ontwikkelen en helpen van trainers. Ook deze rol is voor de club van groot belang en vanwege mogelijke belangenverstrengeling die kan optreden is het daarom belangrijk dat er een nieuwe VCP komt.

 

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met, grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

 

De vertrouwenscontactpersonen zullen niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar u de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kunnen informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of doorverwijzen naar gespecialiseerde vertrouwenspersonen van het Vertrouwenspunt sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen en seksuele intimidatie.

 

Interesse?

Wil je ons helpen bij het verder vormgeven van een Veilig Sportklimaat bij Turn4u? Neem contact op met

Peter Jonker: p.jonker@marnixcollege.nl

Jos Lutterman: pr@turn4u.nl