Nieuws

11 augustus 2022

Stukken Algemene Leden Vergadering 31 augustus

Aanstaande 31 augustus vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats. Deze vergadering zal online plaatsvinden en is eenvoudig bij te wonen via deze link: https://meet.google.com/scv-omvx-oam 

 

Tijdens de vergadering zullen we de volgende punten bespreken:

 

  • Verslag vorige ALV (08/12/2021)
  • Beleidsupdate
  • Financiën
  • Charge- en décharge bestuursleden
  • Rondvraag

 

De bijbehorende stukken voor de ALV zijn hieronder te vinden. We hopen elkaar online te zien de 31e. Tot dan!


Stukken Algemene Leden Vergadering 31 augustus
 

Agenda

Verslag ALV 8 december 2021

Begroting 2021

Verslag Kascommissie 2021

Jaarrekening 2021

Begroting 2023